logo | Ecocreation

Veelgestelde vragen over de CSRD

Wat is de achtergrond van de CSRD-regelgeving?

De Europese Unie (EU) heeft het streven om het eerste klimaat neutrale continent te worden. Dit wordt ondersteund door de Europese Green Deal en het actieplan dat verplichtingen, investeringsplannen en regelgeving om te rapporteren over duurzaamheid omvat. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan een pakket maatregelen waardoor investeerders beter kunnen zien welke investeringen duurzaam zijn. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vereist ook van bedrijven om verantwoording af te leggen over hun niet-financiële prestaties.

Wat is de CSRD-regelgeving?

De CSRD verplicht bedrijven om niet-financiële informatie op het gebied van ESG (milieu, sociale en governance-kwesties) te rapporteren. Het omvat ook grote ondernemingen die voldoen aan minstens twee van de drie criteria: 250 personeelsleden, omzet van € 40 miljoen of een balanstotaal van € 20 miljoen. Middelgrote en kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van deze verplichting, maar moeten wel de ontwikkelingen op het gebied van verduurzamen volgen en zich voorbereiden op transparantie op dit gebied.

Wanneer geldt de CSRD-regelgeving?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat en geldt voor verschillende groepen bedrijven op verschillende momenten. Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024 geldt het voor grote beursgenoteerde ondernemingen, voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2025 geldt het voor grote ondernemingen en voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2026 geldt het voor beursgenoteerde MKB-ondernemingen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Om voorbereid te zijn op de CSRD-regelgeving, is het belangrijk voor bedrijven om de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en zich voor te bereiden op transparantie op het gebied van duurzaamheid.

Hoe Ecocreation hierbij organisaties kan helpen.

Ecocreation is een bedrijf dat zich richt op duurzaamheid en milieubescherming door het aanbieden van innovatieve composteerders aan bedrijven. Met deze composteerders wordt organisch afval op een efficiënte manier verwerkt, wat resulteert in een besparing van 17 ton CO2 per 100 ton afval. Bedrijven kunnen op deze manier bijdragen aan een duurzamere toekomst en tegelijkertijd voldoen aan de CSRD. Ecocreation's composteerders zijn een bewezen oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een effectieve en milieuvriendelijke manier om organisch afval te verwerken.