logo | Ecocreation

Subsidie

Binnen Europa zijn er verschillende subsidie mogelijkheden tot maar liefst 50% van de aanschafprijs. Wij kunnen de subsidie mogelijkheden voor u uitzoeken via onze lokale vertegenwoordigers.

Hieronder vindt u de subsidie mogelijkheden binnen Nederland.

VEKI

VEKI richt zich op individuele bedrijven in de branche die voor eigen rekening en risico projecten uitvoeren. Nederland moet de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen met 25% terugdringen ten opzichte van 1990. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa van industriële bedrijven die een kosteneffectieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. CO₂-emissies of andere broeikasgasemissies in Nederland. Met de inzet van IoT kan per 100 ton afval ongeveer 15 ton CO₂ aantoonbaar en meetbaar worden bespaard.

DEI

DEI+ is een subsidieregeling die gericht is op het ondersteunen van projecten die nieuwe innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie in de praktijk testen, vaak in de vorm van pilots of demonstratieprojecten. Deze subsidie is bedoeld voor innovaties waarvoor het grootste deel van het onderzoek al is afgerond. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het testen van een Ecodigester op een echte locatie, het opzetten van een proefinstallatie en vooral het implementeren van Ecocreation's technologie in industriële processen.

Bovendien zijn onze industriële productielijnen ontworpen om te werken op restwarmte, wat extra mogelijkheden biedt voor subsidieaanvragen.

EIA

Wanneer een bedrijf investeert in een bedrijfsmiddel dat leidt tot verminderde CO2-uitstoot, komt het in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) regeling. Hierdoor kan het bedrijf 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst, wat resulteert in een verlaging van de fiscale winst.

Bovendien geldt de EIA-regeling ook voor onze industriële productielijnen, die kunnen functioneren op restwarmte. Als de opbrengst wordt gebruikt voor duurzame energieopwekking, zijn er extra mogelijkheden voor belastingaftrek.

De voordelen:

visual | Ecocreation

Organisch afval

wordt een waardevolle grondstof: compost

visual | Ecocreation

Minder afval

dus minder kosten

visual | Ecocreation

Minder transport

dus minder vervuiling

icon | Ecocreation

Minder kunstmest nodig

dus minder uitputting van fossiele bronnen en minder vervuiling

CO2 | Ecocreation

CO2

verminder jouw CO2 uitstoot

visual werknemer | Ecocreation

Trotse werknemers

betrokken relaties/leveranciers en enthousiaste klanten

Vertrouwd door:

Testimonials

Igle Sipma

“Met de composteermachine van Ecocreation wordt al ons organisch afval omgezet naar compost en sluiten we als La Place de keten op een duurzame manier”

Tim Kunnen

“Het werken met de composteermachine van Ecocreation biedt onze cliënten een zinvolle dagbesteding en heeft een positieve invloed op hun eigenwaarde”

Leonhart Eichner

“De composteermachine van Ecocreation vormt een essentieel onderdeel van ons Closed Loop System dat wij onze klanten aanbieden”

Stichting de Nieuwe Draai

“De composteermachine van Ecocreation is uitermate geschikt om bedrijfsgebouwen op een efficiënte en eenvoudige manier te verduurzamen”

Paul Berntsen

“Van het organisch afval uit de bakkerij maak ik Bakkerscompost. Ik bespaar dus niet alleen, mijn afval is zelfs winstgevend.”

B. Driessen – Hotelmanager Van der Valk Akersloot

“Door het gebruik van de Ecocreation composteermachine maken wij ons afval weer tot grondstof, reduceren we onze CO2-uitstoot en besparen we aanzienlijk op onze afvoerkosten”.

review | Ecocreation review | Ecocreation review | Ecocreation review | Ecocreation review | Ecocreation review | Ecocreation