logo | Ecocreazione

Subsidie

Binnen Europa zijn er verschillende subsidie mogelijkheden tot maar liefst 35% van de aanschafprijs. Wij kunnen de subsidie mogelijkheden voor u uitzoeken via onze lokale vertegenwoordigers.

Hieronder vindt u de subsidie mogelijkheden binnen Nederland.

VEKI

VEKI richt zich op individuele bedrijven in de branche die voor eigen rekening en risico projecten uitvoeren. Nederland moet de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen met 25% terugdringen ten opzichte van 1990. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa van industriële bedrijven die een kosteneffectieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. CO₂-emissies of andere broeikasgasemissies in Nederland. Met de inzet van IoT kan per 100 ton afval ongeveer 15 ton CO₂ aantoonbaar en meetbaar worden bespaard.

DEI

DEI+ is een subsidieregeling die gericht is op het ondersteunen van projecten die nieuwe innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie in de praktijk testen, vaak in de vorm van pilots of demonstratieprojecten. Deze subsidie is bedoeld voor innovaties waarvoor het grootste deel van het onderzoek al is afgerond. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn het testen van een EcoDigester op een echte locatie, het opzetten van een proefinstallatie en vooral het implementeren van EcoCreation's technologie in industriële processen.

Bovendien zijn onze industriële productielijnen ontworpen om te werken op restwarmte, wat extra mogelijkheden biedt voor subsidieaanvragen.

EIA

Wanneer een bedrijf investeert in een bedrijfsmiddel dat leidt tot verminderde CO2-uitstoot, komt het in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) regeling. Hierdoor kan het bedrijf 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst, wat resulteert in een verlaging van de fiscale winst.

Bovendien geldt de EIA-regeling ook voor onze industriële productielijnen, die kunnen functioneren op restwarmte. Als de opbrengst wordt gebruikt voor duurzame energieopwekking, zijn er extra mogelijkheden voor belastingaftrek.

I benefici:

visivo | Ecocreazione

Rifiuti organici

diventa una preziosa materia prima: il compost

visivo | Ecocreazione

Meno rifiuti

quindi meno costi

visivo | Ecocreazione

Meno trasporto

quindi meno inquinamento

icona | Ecocreazione

Meno fertilizzante necessario

quindi meno esaurimento delle risorse fossili e meno inquinamento

CO2 | Ecocreazione

CO2

ridurre le vostre emissioni di CO2

dipendente visivo | Ecocreazione

Impiegati orgogliosi

relazioni impegnate/fornitori e clienti entusiasti

Affidato da:

Testimonianze

Igle Sipma

"Con la macchina per il compostaggio di Ecocreation, tutti i nostri rifiuti organici vengono trasformati in compost e noi, come La Place, chiudiamo la catena in modo sostenibile".

Tim Can

"Lavorare con la macchina per il compostaggio di Ecocreation fornisce ai nostri clienti una giornata significativa e ha un impatto positivo sulla loro autostima".

Leonhart Eichner

"La compostiera Ecocreation è una parte essenziale del sistema a circuito chiuso che offriamo ai nostri clienti.

Fondazione De Nieuwe Draai

"La macchina per il compostaggio di Ecocreation è ideale per rendere gli edifici commerciali più sostenibili in modo efficiente e semplice.

Paul Berntsen

"Dai rifiuti organici della panetteria, faccio il Bakkerscompost. Così non solo risparmio, ma il mio spreco è addirittura redditizio".

B. Driessen - Direttore d'albergo Van der Valk Akersloot

"Utilizzando la compostiera Ecocreation, trasformiamo i nostri rifiuti in materia prima, riduciamo le nostre emissioni di CO2 e risparmiamo significativamente sui costi di smaltimento".

recensione | Ecocreazione recensione | Ecocreazione recensione | Ecocreazione recensione | Ecocreazione recensione | Ecocreazione recensione | Ecocreazione